AXENCE NVISION 15

SYSTEMY DO ZBIERANIA I MONITORINGU W TWOJEJ SIECI

OPROGRAMOWANIE FIRMY AXENCE NVISION 15  TWORZY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA TWOICH POTRZEB. ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ REALIZOWANE JEST W MODUŁACH:

NETWORK
Gdy potrzebujesz monitorować urządzenia pojawiające się i działające w Twojej sieci oraz kiedy chcesz mieć zawczasu informację o potencjalnych awariach w sieci.
INVENTORY
Zawsze możesz mieć pod ręką pełną listę zainstalowanego oprogramowania, inwentaryzować licencje, sprzętu oraz zarządzać wszystkimi zasobami IT z jednego miejsca.
USERS
Moduł który pomaga zapobiegać problemom z bezpieczeństwem danych oraz kiedy zależy Ci na sprawnym zarządzaniu dostępami i uprawnieniami użytkowników
HELPDESK
Moduł do zarządzania zgłoszeniami użytkowników i odpowiadać na nie w łatwy sposób oraz chcesz szybko udzielać im zdalnej pomocy.
DATAGUARD
Zwiększ poziom bezpieczeństwa po poprzez ochronę danych przed wyciekiem i zainfekowaniem sieci z pendrive’ów oraz możesz definiować polityki bezpieczeństwa podłączanych nośników.
SMART TIME
Identyfikacja aktywności pracowników i zespołów, które pochłaniają najwięcej czasu i chcesz zoptymalizować efektywność pracy w kluczowych obszarach.

Ekspert 

 

 

Piotr Adamczyk
Certyfikowany Inżynier
Axence

Przekonaj się w jaki sposób Axence nVision® może pomóc zapewnić bezpieczeństwo Twojej firmy.

Poznaj nVision na webinarium

Uczestnicy webinarium otrzymają bezpłatną dozywotnią  
licencję na moduł networks do zarządzania siecią firmową.

ADMIN CENTER Gdy chcesz tworzyć własne dashboardy z kluczowymi zdarzeniami i parametrami sieci IT oraz obserwować regularnie odświeżane dane na dużych ekranach telewizorów i rzutników.

NETWORK
Pełny monitoring sieci

network_new

INVENTORY 
Łatwe zarządzanie zasobami IT (ITAM)

inventory axence

USERS
Bezpieczeństwo i wydajność pracowników

users nvision axence zarzadzanie user

HELPDESK
Panel do pomocy technicznej

helpdesk axenvce 12

DATA GUARD 
Pełna kontrola dostępu do danych

dataguard

SMART TIME
Inteligentne zarządzanie czasem

smarttime axence nvisyion polska