Prezentacja jest bezpłatna i potrwa 40-60 minut.
Na webinarium poznasz podstawy funkcjonowania
oprogramowania. Jego funkcje i możliwości.
Po prezentacji będziesz mógł też przetestować
produkcyjnie oprogramowanie.