Omówienie regulaminu Konkursu Grantowego

Cyfrowa Gmina

 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zgodnie z regulaminem §4 pkt.8. brzmiącym”

  1. W ramach przyznanego Grantu obligatoryjna jest realizacja zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa, zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do dokumentacji konkursowej. Diagnoza cyberbezpieczeństwa powinna zostać przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu…

 

Gmina ubiegająca się o grant musi wykonać obowiązkowy audyt KRI/KSC.
Warto za wczasu podpisać stosowną umowę ponieważ podmiotów startujących w konkursie jest ponad 3000 a ilość audytorów KRI/KSC jest ograniczona. Pamiętajmy iż Gmina będzie musiała wykonać audyt w przeciągu pół roku.Warto też zauważyć że cena audytu to tylko 7990 PLN+VAT i jest rozliczana w grancie.W tym miejscu proponujemy wykonanie audytu przez nasza firmę już teraz bez oczekiwania na ogłoszenie konkursu. Wystarczy że wypełnicie państwo formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowa zachętą na wykonanie audytu już teraz jest to, iż w przypadku nieotrzymania grantu w konkursie “Cyfrowa Gmina” nie będziecie państwo musieli płacić nam za wykonany audyt.

Czyli będzie on zupełnie GRATIS!

Umowa może zostać rozwiązana przez zamawiającego bez skutków prawnych i finansowych.

Nasi audytorzy posiadają:

Certyfikaty audytorów wiodącego akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji normy PN/EN ISO 27001, audytora wiodącego normy ISO 22301, Offensive Certified Security Professional

Pytania:

Jeżeli masz pytania dotyczące audytu napisz na adres e-mail: biuro@pancernik.it  lub
zadzwoń pod nr: +48 32 745 46 09, +48 32 745 46 08

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu Grantowego Wnioskodawcy mogą zgłaszać na adres e-mail: cyfrowagmina@cppc.gov.pl” oraz na infolinię obsługiwaną przez Operatora pod nr: +48 42 631 21 05