Zarządzaj krytycznymi dla biznesu podatnościami

 

F-Secure Radar jest prostą i szybką w użyciu platformą do skanowania podatności i zarządzania nimi. Pozwala identyfikować i zarządzać zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi zagrożeniami, raportować ryzyka i być w zgodzie z obecnymi i przyszłymi przepisami prawnymi (takimi jak PCI i GDPR). Daje wgląd w nieautoryzowany sprzęt IT, by dać pełny obraz powierzchni ataku oraz odpowiedzieć na krytyczne podatności związane z cyber zagrożeniami.

F-SECURE RADAR

Kompleksowa widoczność

Skuteczne mapowanie zabezpieczeń dzięki dokładnemu wykrywaniu i mapowaniu wszystkich zasobów, systemów i aplikacji w sieci i poza nią.

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem

Koniec z brakiem efektywności i pominiętymi lukami zabezpieczeń. Szybko rozwiązuj problemy w wielu domenach z wydajnym przepływem usług, w tym monitorowaniem podatności, zaplanowanym automatycznym skanowaniem i wysyłaniem zgłoszeń do priorytetowego naprawienia i weryfikacji.

Raportowanie zagrożeń

Opracuj raporty z wiarygodnymi informacjami na temat stanu zabezpieczeń w czasie. Pokaż i uzasadnij, w jaki sposób zabezpieczenia IT umożliwiają ciągłość pracy organizacji.

Obniżone koszty

Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach stanowi okazję do znacznego obniżenia kosztów bezpieczeństwa. Dużo taniej jest wiedzieć o lukach w bezpieczeństwie i poradzić sobie z nimi, niż wtedy, gdy już zostaną wykorzystane i spowodują kryzys. Dodatkowo wykorzystanie zasobów chmurowych Radara pozwala organizacjom obniżyć wydatki.

IDENTYFIKUJ I UJAWNIAJ
MOŻLIWE ZAGROŻENIA

 

Radar może generować raporty oceny zagrożeń w topologii sieciowej
Twojej organizacji, zapewniając zespołom ds. bezpieczeństwa
niezrównany wgląd w zagrożenia cyfrowe.
F-Secure Radar identyfikuje zasoby Twojej organizacji, które są
narażone na atak. Możesz zminimalizować powierzchnię ataku,
a przez to ograniczyć ryzyko.
Za pomocą F-Secure Radar zespół ds. bezpieczeństwa IT może
sporządzić mapę powierzchni ataku Twojej organizacji jako sumę:
wszystkich znanych, nieznanych i potencjalnych zagrożeń o znaczeniu krytycznym
środków kontroli oprogramowania, sprzętu, oprogramowania wbudowanego i sieci
ukrytych zasobów IT, źle skonfigurowanych zasobów wewnętrznych, witryn ze złośliwym oprogramowaniem, hostów, do których odwołują się witryny
entropii bezpieczeństwa u partnerów i kontrahentów
phishingu i naruszeń integralności marki
f-secure_radar

F-Secure Radar

Wzmocnij swoją powierzchnię ataku

 

ZARZĄDZAJ
KRYTYCZNYMI LUKAMI W ZABEZPIECZENIACH

F-Secure Radar to gotowa do użycia platforma klasy korporacyjnej
przeznaczona do wykrywania i eliminowania luk w zabezpieczeniach.
Platforma łączy funkcje odkrywania i inwentaryzowania zasobów oraz
identyfikowania i łagodzenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
Raportuj zagrożenia i zachowaj zgodność z obecnymi i przyszłymi
regulacjami (takimi jak PCI i GDPR). Radar zapewnia wgląd w ukryte zasoby IT: sporządź mapę całej powierzchni ataku i reaguj na krytyczne luki
w zabezpieczeniach związane z zagrożeniami cyfrowymi.

JAKA JEST TWOJA
POWIERZCHNIA ATAKU?

Najlepszą reakcją na ryzyko jest przewidywanie i mapowanie zagrożeń cyfrowych. Żadna technologia nie nadaje się do tego lepiej, niż zarządzanie lukami w zabezpieczeniach. Powierzchnia ataku organizacji przecina obejmuje całą infrastrukturę sieciową, oprogramowanie oraz aplikacje sieciowe dostępne wewnętrznie i w globalnym internecie. Wymaga zrozumienia wszystkich punktów interakcji. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji muszą oceniać luki w zabezpieczeniach z kilku różnych punktów widzenia, aby uzyskać dokładny obraz ryzyka, zminimalizować zagrożenia i zachować zgodność z przepisami. W przeciwieństwie do innych rozwiązań dostępnych na rynku, F-Secure Radar oferuje mapowanie topologii, czyli układu sieci z węzłami oraz łączącymi je liniami. Innymi słowy, Radar pozwala łatwo przeglądać wszystkie cele, aby szybko określić powierzchnię ataku.