Aplikacje internetowe (webowe)
Wykonujemy testy penetracyjne aplikacji webowych WordPress, Drupal, Joomla, Magento i wiele innych systemów gotowych. Ale nade wszystko, testujemy systemy dedykowane stworzone na wyłączny użytek naszych Klientów. Web aplikacje to obecnie najczęściej występujący rodzaj systemów informatycznych i większość testów które prowadzimy, dotyczy technologii webowych, czyli opartych o przeglądarkę internetową (Google Chrome, Opera, Firefox Mozilla, Microsoft Edge).

Testy prowadzimy w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie własne oraz zgodnie z metodykami OWASP, OSSTMM, NIST.

Firmware (aplikacje wbudowane)
Prowadzimy testy penetracyjne oprogramowania niskopoziomowego przygotowanego w C, C++.
Firmware to rodzaj oprogramowania wbudowany w urządzenia. Typowym przykładem jest BIOS płyty głównej lub sterownik macierzy dyskowych RAID.
Ekspresy do kawy, system pomiaru ciśnienia w oponach samochodu, piekarnik, słup oświetleniowy ma swój firmware, który często zawiera błędy krytyczne umożliwiające nawet uszkodzenie urządzenia.

Prowadzimy testy dla każdego rodzaju firmware od przemysłu ciężkiego, przez utilities, automotive po urządzenia Przemysłu 4.0.

Systemy operacyjne Windows, Linux
Prowadzimy testy penetracyjne systemów operacyjnych (rodzina Windows Server i Desktop, Linux, Unix).
Dzięki testom możliwe jest określenie najsłabszych punktów systemu umożliwiającego działanie pozostałych podsystemów i aplikacji (baz danych, systemów dziedzinowych, usług serwera).

Testy systemów prowadzimy w oparciu o wiele różnych metod, które stosujemy łącznie.
 Dzięki temu raport jest zazwyczaj bardzo bogatym oraz rzetelnym źródłem informacji