Audyty bezpieczeństwa IT

Audyty IT – usługa obejmuje pełny przegląd infrastruktury informatycznej pod kątem analizy źródeł potencjalnego ryzyka. Weryfikowane są zagrożenia związane z ciągłością pracy, potencjalnymi lukami bezpieczeństwa, procedurami dostępu do zasobów, systemami ochrony sieci i urządzeniami aktywnymi, systemami backupu i retencjonowaniem danych, konfiguracją serwerów, pamięci masowych oraz urządzeń sieciowych, realizacją wymogów GIODO, RODO dotyczących ochrony danych osobowych i wiele innych. Wynikiem usługi jest pełny raport na temat stanu infrastruktury wraz z kompletem zaleceń i rekomendacji uwzględniających stan obecny jak też plany i oczekiwania klienta.

 

Opieka informatyczna zdalna

Opieka informatyczna zdalna
Opieka informatyczna zdalna– usługa obejmuje pełny nadzór informatyczny za pomocą dedykowanych narzędzi ITSM wraz z zdalnym pulpitem. Z naszych statystyk wynika iż w ten sposób udaje się rozwiązać nawet 85% wszystkich zgłoszeń serwisowych. Zaletą takiej obsługi jest natychmiastowe rozpoczęcie usunięcia awarii (brak oczekiwania  na przyjazd informatyka)

 

Helpdesk wsparcie IT dla pracowników

 • Telefoniczne wsparcie pracowników w użytkowaniu komputerów
 • Wsparcie przez Internet i zdalna pomoc
 • Pomoc przy zmianach stanowiska pracy, przenosinach komputerów
 • Instalacje dodatkowego sprzętu lub oprogramowania
 • Pomoc w użytkowaniu aplikacji

Zdalne usuwanie
awarii

 • Zdalne usuwanie awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Pośrednictwo w usuwaniu awarii innych dostawców usług np.: łącz internetowych, hosting itp.

Administracja siecią o serwerami Windows

 • Monitoring sieci, w tym podłączenie pod system monitorujący ITSM
 • Rozwiązywanie problemów oraz rekonfiguracje serwerów Windows
 • Aktualizacje oprogramowania systemowego
 • Ciągły nadzór i monitoring nad pracą serwerów
 • Administracja serwerami w tym zakładanie nowych kont, przydzielanie uprawnień, rekonfiguracje

Opieka informatyczna zdalna + lokalna

Opieka informatyczna lokalna– jest to uzupełnienie obsługi zdalnej pozwalająca na bezpośrednie działania w firmie na każde wezwanie klienta. Zaletą jest ryczałtowa opłata zawierająca pełen wachlarz usług IT. Przy wizytach lokalnych klient nie ponosi dodatkowych kosztów dojazdu. Nasza firma stara się aby każdy klient był obsługiwany przez tego samego informatyka.

 

Osobiste usuwanie awarii sprzętu oprogramowania

 • Przyjazd na żądanie lub wizyty profilaktyczne
 • Usuwanie awarii  sprzętowych i oprogramowania na miejscu u klienta, z szybkim czasem reakcji
 • Szkolenia z obsługi oprogramowania dla pracowników klienta

Backup
danych

 • Wdrożenie wielopoziomowego centralnego backupu danych (migawki)
 • Monitoring backupu
 • Przywracanie danych

Bezpieczeństwo
systemów

 • Kontrola poprawności pracy systemu antywirusowego
 • Konfiguracja i kontrola pracy systemów NGFW oraz UTM
 • Konfiguracja i nadzór nad systemami DLP, EDR, ITSM

Zarządzanie klastrami
oraz Virtalizacją

 • Wdrażanie i zarządzanie klastrami HA
 • Zarządzanie sytstemami wirtalizacyjnymi Hyper-V oraz VMware

Dostawa sprzętu oraz budowa sieci lokalnych

 • Projektowanie i budowa logicznych i fizycznych sieci wg. założeń
 • Dobór optymalnych rozwiązań IT
 • Dostawa oprogramowania i sprzętu oraz niezbędnych podzespołów

Nadzór i konsultacje RODO, IOD, ASI

 • Wdrażanie szkolenia i nadzór nad polityką bezpieczeństwa informacji