Sprawdź czy na Twojej zaporze jest uruchomiona inspekcja SSL.

Jeżeli Twój komputer znajduje się za zaporą Firewall UTM i podczas pobierania załącznika uruchomiła się ochrona antywirusowa. To znak że zapora Firewall nie blokuje skutecznie wirusów. Prawidłowym objawem jest gdy strona się nie otworzy i nie zadziała system ochrony na Endpoincie.

Wirus ten jest Malware testowym nieszkodliwym. służy do testowania systemów bezpieczeństwa