Wypełnij dane do zgłoszenia wniosku unijnego
Projekt „​Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

    Twój email:

    Telefon: