Prezentacja jest bezpłatna i potrwa 40-60 minut.
Na webinarium poznasz podstawy funkcjonowania
oprogramowania. Jego funkcje i możliwości.
Będziesz mógł też po jego zakończeniu przetestować
produkcyjnie oprogramowanie.