Xopero Backup&Restore

Disaster recovery dla dowolnej infrastruktury IT
z technologiami Smart Recovery i Smart Virtualization Stick

Zabezpieczanie danych

Niezależnie od tego, czy Twoja firma ma małą, średnią czy dużą infrastrukturę IT, Xopero Backup&Restore zapewni kompleksową ochronę wszystkich kluczowym danym.

Łatwe wdrożenie

Szybka implementacja naszego rozwiązania jest możliwa dzięki prostej instalacji, odpowiednio przygotowanej dokumentacji i doświadczonemu zespołowi wsparcia technicznego, który może przeprowadzić je zdalnie dla Ciebie.

Kompleksowe zabezpieczenie

Backup Xopero oferuje kompleksowe zabezpieczenie i odzyskiwanie danych, przystosowane dla dowolnego środowiska biznesowego. Posiadasz dużo urządzeń końcowych lub większość danych znajduje się poza siedzibą firmy – to nie ma znaczenia.

Prywatna chmura dla backupu

Stwórz bezpieczną infrastrukturę backupu dla środowiska z dużą ilością danych w zaufanej lokalizacji – Twojej firmie. Dzięki prostemu licencjonowaniu, łatwo dostosujesz nasze rozwiązanie do zmieniającej się infrastruktury.

Rozwiązanie software’owe

Najprostsza i najszybsza droga na stworzenie kompletnej polityki backupu i disaster recovery w dowolnym przedsiębiorstwie.
Dzięki centralnej konsoli umożliwia zarządzanie całą infrastruktura bakupu w Twojej firmie.

   Produkt Endpoint
Agent
Server Agent
Basic
Server Agent
Pro
Virtual Agent
VMware
Virtual Agent
Hyper-V
Backup plików i folderów check check check check check
Backup obrazu HDD check check check check check
Technologia Smart Recovery check check check check check
Technologia SVS check check check check check
Technologia XIT check check check check check
Konsola centr. zarządzania check check check check check
Szyfrowanie AES 256 CBC check check check check check
Zgodność z RODO check check check check check
Replikacja i archiwizacja check check check
Odzyskiwanie Win PC check
Backup MS Outlook check
Backup baz danych check check
Backup MS Exchange check check
Backup System State
check check
Backup Linux Server check check
Windows Server Essentials check check
Windows Server check
Backup VMware check
Backup Hyper-V check

Smart Recovery

Odpalaj zwirtualizowane systemy i urządzenia bezpośrednio z wirtualizatora bez konieczności wcześniejszego ich odzyskiwania lub konwersji do innych formatów.

Smart Virtualization Stick

Błyskawiczne uruchamiaj zwirtualizowane lub zbackupowane urządzenie w formie wirtualnej instancji, bez konieczności wcześniejszego jej przywracania – za pomocą zwykłego pendrive i Xopero.

Xopero Image Tool

XIT służy do konwersji obrazu dysku RAW na formaty VHD, VHDX lub VMDK i na odwrót. Dzięki temu możesz bardzo wygodnie przenosić maszyny fizyczne/wirtualne do dowolnego wirtualizatora.

Skalowalność backupu

Zabezpieczaj, zarządzaj i monitoruj od jednego do kilku tysięcy urządzeń – nawet duża ilość hostów lub użytkowników nie wpłynie na sposób zarządzania backupami w firmie.

Własne polityki backupu

Centralnie zarządzaj i monitoruj procesy backupu na wszystkich urządzeniach wchodzących w skład licencji, konfiguruj aplikacje klienckie, twórz użytkowników, dodawaj hosty i zarządzaj usługami za pomocą tylko jednego narzędzia.

Prosta migracja

Szybko i bezpiecznie przenoś dane pomiędzy starym a nowym urządzeniem lub storage’m – zachowując komplet danych, system operacyjny, preferencje, hasła oraz ID itp.