Prezentacja jest bezpłatna i potrwa 40-60 minut.
Na webinarium poznasz podstawy funkcjonowania urządzenia.
Jego funkcje i możliwości. Będziesz mógł też po jego
zakończeniu przetestować produkcyjnie urządzenie demo.